neon v MORAVSKÉ GALERII – ART DESIGN FASHION

neon v MORAVSKÉ GALERII – ART DESIGN FASHION
NEON 2000+ označující název výstavy

Budova Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie získala nový koncept: ART DESIGN FASHION. Předesílá jím, že muzeum se věnuje nejen samotnému designu, ale také módě a vztahu designu a umění. Návštěvníky čeká stálá expozice, výstavy i nové zázemí, které exkluzivně pro Moravskou galerii připravili přední čeští designéři. Změněná podoba Uměleckoprůmyslového muzea v Brně představuje pomyslnou výkladní skříní českých designérů a jejich produktů. Tento mnohovrstevnatý koncept nemá co do rozsahu a kvality v České republice obdoby.

Jak její název 2000+ napovídá, sbírka mapuje projevy na poli designu a módy od počátku nového milénia.

Neon jako součást expozice v MORAVSKÉ GALERII BRNO – ART DESIGN FASHION tvoří její název.

Je vyroben a osazen na síti tak aby nápis byl pohledový i ze zadní strany. To díky umístění elektrod do roviny s nápisem.

Vzhledem k velikosti celého motivu 1200 x 1200 mm, je neon osazen na síti s oky 150 x 150 mm.

Síť má černý komaxit (vypálená barva) a je zavěšena pomocí ocelových lanek v podhledu arkády vnitřního prostoru budovy. Tak je pohledový ze všech stran.