Vyhráli jsme v soutěži Duhový paprsek

Vyhráli jsme  v soutěži Duhový paprsek
Cena Grand Prix / Vítěz kategorie - Světelná a venkovní reklama

Cena Grand Prix
za atypické, zajímavé řešení s optimálním využitím prostoru
a propojení architektury s vizuálním značením

Vítěz kategorie
Světelná a venkovní reklama
za atypické, zajímavé řešení s optimálním využitím prostoru
a propojení architektury s vizuálním značením

 

Nápis SOLOLYSOLAJE - je netypické řešení světelného nápisu. 3D plechové plastické písmo o výšce 2750 mm jakoby podpírá střechu a tvoří stěnu budovy.

Oproti klasické výrobě písmen byl kladen velký důraz na osazení vnitřní vyztužovací konstrukce a uchycení ve vrchní a spodní části písmen. Na výrobu byl vypracován statický posudek a kotvení odpovídá bezpečnostním předpisům.

Písmena jsou prosvětlena LED diodami, jejichž výběr a způsob osazení byl dalším prvkem několika zkoušek, tak aby se docílilo plošného prosvětlení bez stínů kopírujících vnitřní konstrukci.

 

 

Autor: knesl kynčl architekti | Jiří KneslJakub KynčlJan Weiss

Adresa: Štěpnice 355, LysolajePrahaČeská republika

 

Sportovně-rekreační areál navržený na neobhospodařovaných a značně zanedbaných pozemcích nad zahrádkářskou kolonií Zavážky při výjezdu z Lysolají doplní chybějící sportovní vybavenost v městské části a zároveň na severovýchodě naváže na plánovaný obytný soubor Zátiší Lysolaje. Na vyčištěném a srovnaném terénu vzniká fotbalové hřiště se zázemím, altán, pobytová loučka pro psy, parkoviště, příjezdová cesta a stezka pro pěší a cyklisty, do budoucna se uvažuje ještě s vybudováním dopravního hřiště.
Jednopodlažní objekt zázemí sestává ze dvou samostatných provozů – větší část zaujímají šatny a hygienické zázemí pro sportovce, v menší části jsou umístěny občerstvení, veřejné toalety pro návštěvníky areálu a další zázemí areálu. Obě části jsou sjednoceny pod společnou střechou, z větší části s vegetační úpravou, která svým přesahem vytváří krytý venkovní prostor s posezením, ale zároveň jsou materiálově odlišeny a kombinují dřevěný obklad v klubových barvách zelené a bílé s tmavě šedou omítkou.

knesl kynčl architekti

foto Tomáš Rasl