SVS FEM

SVS FEM
Světelný nápis 3D

Toto logo je prosvětleno LED diodami a to v barevné ploše svítící čelně a černém nápisu a podtrhové lince nasvětlující fasádu.