Motel Eldorádo v Mikulově

Motel Eldorádo v Mikulově
Neonové nápisy a totem

V Mikulově pro Motel Eldorádo, který je zařízený v důchu 60. let v Americe jsem vyráběli neon pro světelný totem a neonové nápisy na podkladu s tiskem. Nápis MOTEL je vyrobeno tak, že každé písmeno zvlášť má vn transformátor. Na nápis je osazena řídící jednotka a v nápisu může svítit každé písmeno samostatně.