Jsme brněnská firma

Jsme brněnská firma
Prosvětlili jsme pro radnici města Brna brněnské panorama ve vchodu do radnice.