FN U SV. ANNY V BRNĚ

FN U SV. ANNY V BRNĚ
FNUSA - Fakultní nemocnice U SVATÉ ANNY V BRNĚ. Vjezd u Mendlova náměstí má novou bránu s novým světelným nápisem. Další z realizací naší firmy. Pracujeme i když sněží